"Výměna oken a nová fasáda víceúčelového zařízení"

Obec Lčovice v roce 2023 vyměnila okna a zhotovila a opravila fasádu víceúčelového zařízení v čp. 26. Celková částka vynaložená na celou akci je 365.178,86 Kč. 
Na opravu přispěl Jihočeský kraj z POV. Byla poskytnuta dotace ve výši 200.000 Kč.

Logo Jihočeského kraje