Obec Lčovice, Lčovice 64, 384 81 Čkyně, IČ: 00583324, Číslo účtu: 661 630 309/0800 vedený u České spořitelny, 94-3915281/ 0710 vedený u ČNB, Tel: 388 423 302, Email: info@lcovice.cz I Prohlášení o přístupnosti (PDF)

Kontrolní a finanční výbor

Kontrolní výbor:
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
- plní další kontrolní úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo obce

Složení:
předseda: Anna Kučerová
členové: Miroslav Kouba, Milan Turinek

Finanční výbor:

- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančnímu prostředky obce
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Složení:
předseda: Ivo Müller
členové: Věra Tomášková, MUDr. Jan Toman