Kontrolní výbor  

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
- plní další kontrolní úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo obce

Složení:
předseda: Anna Kučerová
členové: Václav Frk, Ivan Müller

finanční výbor

- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančnímu prostředky obce
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Složení:
předseda: MUDr. Jan Toman
členové: Radim Baloun, Kateřina Hodinová