Obec Lčovice leží v malebném předhůří Šumavy poblíž státní silnice číslo I/4 mezi Volyní a Vimperkem. První zmínka o obci je z roku 1321. Lčovice jsou rozděleny na horní část okolo zámku a dolní při vlakovém nádraží v údolí řeky Volyňky.

Dominantou obce je zámek, mezi jehož nejslavnější majitele patřil architekt Josef Zítek, stavitel Národního divadla. V zámeckém parku se nachází barokní altánová kaple a lovecký pavilon. Na vrchu severně nad parkem stojí půvabná kaplička sv. Antonína Paduánského a Boží muka. Celý areál zámku včetně přilehlých hospodářských budov je chráněnou kulturní památkou. Dlouhá a bohatá historie Lčovic byla těsně spjata se zámeckým panstvím, ke kterému v době největšího rozkvětu patřily mnohé okolní obce.

Jihovýchodně od obce se tyčí nad údolím řeky Volyňky vrch Věnec (765 m. n. m.). Je pozoruhodný pozůstatky keltského hradiště z doby pozdně halštatské a laténské. Vznik hradiště se datuje do 5. století př. n. l., zánik do 1. století př. n. l. – chráněná nemovitá kulturní památka.