Kontakt a úřední hodiny

kontakt:

obecní úřad 388 423 302
Ivo Müller, starosta

736 690 202

Václav Frk, místostarosta

606 614 712

Bc. Pavla Nazarská, místostarostka

721 158 253

e-mail:

info@lcovice.cz

ID datové schránky:

ee6b55e

adresa pro doručování:

Lčovice 64

384 81 Čkyně

identifikační číslo

005 83 324

webové stránky obce:

www.lcovice.cz

číslo účtu:

661 630 309/ 0800 vedený u České spořitelny

94-3915281/ 0710 vedený u ČNB

úřední hodiny:

středa 16.30 - 18 hodin
16.30 - 18 hodin – pokladna
pátek 16.30 - 18 hodin hodin

pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Josef Urban, tel.: 777 267 555, e-mail: poradce.urban@quick.cz