Zastupitelstvo obce

Ivo Müller, starosta
Václav Frk, místostarosta
Bc. Pavla Nazarská, místostarostka
Anna Kučerová
Kateřina Hodinová
Ing. Stanislav Koutný
MUDr. Jan Toman
Radim Baloun

Jednací řád