Zastupitelstvo obce

Radim Baloun
Václav Frk
Kateřina Hodinová
Ing. Stanislav Koutný
Anna Kučerová
Mgr. Blažena Kutová, starostka
Ivo Müller, místostarosta
Bc. Pavla Nazarská, místostarostka
MUDr. Jan Toman

Jednací řád