Lčovice hasičárna - vybudování stropu a oprava střech

Hasičárna ve Lčovicích

Obec Lčovice vlastní několik budov. Každý rok se snaží nějakou z nich opravit. Je vidět, že obecní budovy jsou jedny z nejlépe udržovaných objektů v obci.

V roce 2022 se opravila hasičská zbrojnice

Budova občanské vybavenosti bez č.p. na st. p.č. 23 v k.ú. Lčovice slouží jako skladovací prostor pro jednotku dobrovolných hasičů obce.

Místnost po levé straně budovy doposud neměla strop, který byl potřeba vybudovat, aby byla chráněna uskladněná požární technika. Nad zhotoveným stropem došlo k navýšení skladovacích prostor pro potřeby hasičů. Budova má ještě další dvě místnosti, které v minulých letech byly opraveny. Jedna nyní slouží jako sklad pro zásahové obleky a obuv. Ve druhé místnosti je technické zázemí. Při této opravě byly vyměněny všechny dveře.

Celá stavba měla eternitovou střechu, která potřebovala každoroční údržbu. Nová střešní krytina z betonových tašek završila kompletní opravu této budovy.