Obec Lčovice, Lčovice 64, 384 81 Čkyně, IČ: 00583324, Číslo účtu: 661 630 309/0800 vedený u České spořitelny, 94-3915281/ 0710 vedený u ČNB, Tel: 388 423 302, Email: info@lcovice.cz I Prohlášení o přístupnosti (PDF)

Lčovice hasičárna - vybudování stropu a oprava střechy

V roce 2022 se opravila hasičská zbrojnice Budova občanské vybavenosti bez č.p. na st. p.č. 23 v k.ú. Lčovice slouží jako skladovací prostor pro jednotku dobrovolných hasičů obce. Místnost po levé straně budovy doposud neměla strop, který byl potřeba vybudovat, aby byla chráněna uskladněná požární technika. Celá stavba měla eternitovou střechu, která potřebovala každoroční údržbu. Nová střešní krytina z betonových tašek završila kompletní opravu této budovy.

Akce „Lčovice hasičárna – vybudování stropu a oprava střechy“ se uskutečnila za podpory Státního zemědělského intervenčního fondu. Z jeho Programu rozvoje venkova z Podpory provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje; Fiche F7_Žijeme venkovem. Z celkové částky 669.110 Kč na vybudování stropu a opravy střechy může obec Lčovice čerpat dotaci ve výši 440.720 Kč.

Žádost o dotaci je zpracovávána za pomoci pracovníků MAS Šumavsko, z.s.