Úřední deska

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
16. 11. 2021 PDF 92,02 kB
16. 11. 2021 PDF 90,96 kB
Výměna střešní krytiny na budově č.p. 26 v roce 2021

akce realizovaná z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 

14. 11. 2021 PDF 86,9 kB
1. 11. 2021 PDF 291,98 kB
27. 10. 2021 PDF 6,7 MB
9. 10. 2021 PDF 448,4 kB
1. 10. 2021 PDF 37,23 kB
30. 9. 2021 PDF 233,83 kB
23. 9. 2021 PDF 124,14 kB
23. 9. 2021 PDF 165,72 kB
22. 9. 2021 PDF 798,5 kB
10. 9. 2021 JPG 119,85 kB
1. 9. 2021 PDF 5,18 MB
5. 9. 2021 PDF 161,51 kB
24. 8. 2021 PDF 124,82 kB
8. 8. 2021 PDF 154,92 kB
28. 7. 2021 PDF 130,18 kB
Oznámení o vydání změny č. 3 územního plánu Lčovice formou OOP

Výkresová část je s sekci: www.lcovice.cz - obec - územní plán

2. 7. 2021 PDF 39,62 kB
30. 6. 2021 PDF 233,67 kB
18. 6. 2021 PDF 191,03 kB
10. 6. 2021 PDF 8,26 kB
10. 6. 2021 PDF 6,85 kB
10. 6. 2021 PDF 223,27 kB
4. 6. 2021 PDF 177,99 kB
OOP stanovení PÚP - uzavírka silnice I/4 Malenice-Lčovice

https://www.vimperk.cz/stanoveni-pup-uzavirka-silnice-i-4-malenice-lcovice-cj-muvpk-od-57115-21-nov/d-22265/p1=16561

1. 6. 2021 PDF 438,13 kB
31. 5. 2021 PDF 420,91 kB
13. 5. 2021 PDF 139,26 kB
12. 5. 2021 PDF 197,5 kB
3. 5. 2021 PDF 461,48 kB
30. 4. 2021 PDF 224,67 kB
28. 4. 2021 PDF 590,32 kB
13. 4. 2021 PDF 542,93 kB
ozn. o opakovaném veř. projednávání návrhu změny č. 3 ÚP Lčovice

https://www.vimperk.cz/oznameni-o-opakovanem-verejnem-projednavani-navrhu-zmeny-c-3-uzemniho-planu-lcovice/d-21780/p1=16561

7. 4. 2021 PDF 546,23 kB
12. 3. 2021 PDF 207,59 kB
11. 3. 2021 PDF 149,75 kB
5. 3. 2021 PDF 584,47 kB
2. 3. 2021 PDF 530,44 kB
2. 3. 2021 PDF 190,07 kB
2. 3. 2021 PDF 166,51 kB
26. 2. 2021 PDF 332,72 kB
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

22. 2. 2021 PDF 451,35 kB
12. 2. 2021 PDF 544,69 kB
4. 1. 2021 PDF 83,61 kB
4. 1. 2021 PDF 43,54 kB
11. 1. 2021 PDF 92,17 kB
2. 1. 2021 PDF 126,43 kB
10. 12. 2020 PDF 257,55 kB
7. 12. 2020 PDF 37,6 kB
územní studie krajiny správního obvodu ORP Vimperk

odkaz na webové stránky města Vimperka: https://www.vimperk.cz/uzemni-studie-krajiny-spravniho-obvodu-obce-s-rozsirenou-pusobnosti-vimperk/d-18199/p1=10491

4. 12. 2020 PDF 170,74 kB
1. 12. 2020 PDF 163,88 kB